خبرگزاری فارس گزارش مشروحی وقایع روز دانشجو را به شرح زیر منتشر کرده است:

جمع زيادي از دانشجويان ولايي و تعدادي از حاميان موسوي امروز دوشنبه 16 آذر همزمان با روز دانشجو تجمعاتي را در اين دانشگاه برگزار كردند.

از ساعت 11:30 امروز دوشنبه 16 آذر برنامه‌هاي روز دانشجو در دانشگاه تهران به صورت پرشكوه برگزار شد.

جمع زيادي از دانشجويان ولايي از ساعات اوليه آغاز اين مراسم با تجمع در مقابل دانشكده فني و با سردادن شعارهايي نظير "مرگ بر آمريكا "، "مرگ بر اسرائيل "، "مرگ بر منافق "، "دانشجو بيدار است، از آمريكا بيزار است "، به سمت مسجد دانشگاه تهران حركت كرده و آماده اقامه نماز جماعت ظهر و عصر شدند.

پس از حضور دانشجويان ولايي در مسجد دانشگاه عده‌اي از حاميان موسوي در چهارراه دانشگاه تهران بين مسجد و درب 16 آذر تجمعي را تشكيل داده و شعارهايي را به نفع موسوي سر مي‌دادند و در اين بين تعداد ديگري از دانشجويان ولايي كه عازم مسجد بودند، با عبور از مقابل آنها شعار "موسوي دروغگو تاريخ تولدت كو "، "مرگ بر مزدور ماهواره‌اي " و "مرگ بر منافق " سر دادند.
حاميان موسوي سپس با استفاده از خلأ حضور دانشجويان ولايي كه در مسجد دانشگاه در حال اقامه نماز بودند، در مقابل درب دانشكده فني حاضر شده و شعارهاي "موسوي زنده باد، كروبي پاينده باد "، و ... را سر دادند. اما پس از اقامه نماز دانشجويان اين افراد در حالي كه شعارهاي "انگليس حيا كن، كروبي را رها كن "، "سبز هرز بي‌ريشه، مخالف انديشه "، "مرگ بر مزدور آمريكايي " به سمت درب دانشكده فني حركت كردند و پس از رسيدن مقابل درب دانشكده فني به علت تعداد زياد خود توانستند حاميان موسوي را با ايجاد يك نيم‌دايره در محاصره قرار دهند.

شعارهاي متقابل دو طرف مانند شعارهاي "مرگ بر منافق "، "بازيچه حيا كن بادكنك را رها كن " و ... از سوي دانشجويان ولايي و شعارهاي "يا حسين ميرحسين "، و شعارهاي ضد دولت از سوي حاميان موسوي به مدت 15 دقيقه ادامه داشت تا اينكه دانشجويان ولايي با حركت به سمت درب دانشكده و روي پله‌ها توانستند حاميان موسوي را كنار زده و آنجا را به محل ادامه برنامه خود تبديل كنند.

اين دانشجويان پس از كنار زدن حاميان موسوي از مقابل درب دانشكده فني شعارهاي "با يا حسين اول دانشگاه را گرفتيم " سرمي‌دادند.

در اين ميان برخي حاميان موسوي نيز به سمت درگيري و اهانت به دانشجويان ولايي رفتند كه با شعارهاي "توپ تانك اهانت ديگر اثر ندارد " و ... روبرو شدند.

پس از قدرت‌نمايي و حضور دانشجويان ولايي در مقابل دانشكده فني، حاميان موسوي كه با شعارهاي "مرگ بر منافق " و "مزدور آمريكايي از شهدا حيا كن " از مقابل درب دانشكده فني بدرقه مي‌شدند، با خواندن سرودي عليه محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور به سمت سردر دانشگاه حركت كردند و در راه شعارهايي را عليه نهادهاي انقلابي مانند بسيج سر دادند.

در پي اين اقدام حاميان موسوي، دانشجويان ولايي نيز كه تعداد آنها چندين برابر حاميان موسوي بود، با سردادن شعارهاي "خوني كه در رگ ماست هديه به رهبر ماست "، "موسوي، اسرائيل، پيوندتان مبارك "، "الله اكبر "، "مرگ بر ضد ولايت فقيه "، "آمريكا حيا كن سبز ما را رها كن "، "علمدار ولايت دانشجويان فدايت " و ... به سمت سردر اصلي دانشگاه تهران حركت كردند.

اين دانشجويان ولايي در واكنش به استفاده فراوان حاميان موسوي از نقاب‌هاي سفيد و سبز، شعارهاي "نقاب‌دار! دانشجويي يا اشرار " و همچنين در واكنش به هو كردن‌هاي حاميان موسوي شعار "آزادي انديشه با هو كردن نمي‌شه " سر مي‌دادند.

در اين بين درگيري‌هاي محدودي نيز بين دو طرف رخ مي‌داد كه دانشجويان ولايي با گوشزد اين نكته كه حاميان موسوي به دنبال درگيري و سوء استفاده از اين موضوع براي به التهاب كشاندن دانشگاه و كشور هستند، از درگيري خودداري مي‌كردند.

حاميان موسوي همچنين در واكنش به شعار "مرگ بر آمريكا " دانشجويان ولايي، شعار "مرگ بر روسيه " را مطرح مي‌كردند.

تعدادي از حاميان موسوي عكس‌هايي از فرد زنده‌اي به نام ترانه موسوي كه پيش از اين ادعاهاي موسوي در مورد به قتل رسيدن وي براي اين طيف محرز شده بود، نيز در دست داشتند كه روي آن عبارت "شهيد ترانه موسوي " نقش بسته بود كه همين امر موجب مي شد كه دانشجويان حاضر در اين تجمع با حالت تمسخر به آنان يادآوري كنند كه اين فرد زنده است.

پس از حضور دو گروه در مقابل درب اصلي دانشگاه تهران، كشمكش پرچم‌هايي كه در دست دانشجويان ولايي قرار داشت، با پارچه‌هاي سبز حاميان موسوي براي دقايقي ادامه داشت تا اينكه يكي از دانشجويان ولايي با بالارفتن از يكي از داربست‌هاي مقابل درب دانشگاه تهران پرچم ايران را به اهتزاز درآورده و آن را به چرخش درآورد كه اين اقدام با عكس‌العمل يكي از حاميان موسوي روبرو شد كه وي نيز با بالارفتن از اين داربست قصد داشت دانشجوي حامل پرچم را پايين بياندازد اما دعواي حدودا 2 دقيقه‌اي اين دو در نهايت با پيروزي دانشجوي حامل پرچم به پايان رسيد اما حاميان موسوي در اين بين پس از شكست فرد همفكر خود شروع به اهانت و سردادن فحش‌هاي نظير حرامزاده به دانشجوي حامل پرچم كردند كه با واكنش و تذكر دانشجويان ولايي روبرو شد.

پس از اين كشمكش‌ها، دانشجويان ولايي با سردادن شعارهايي نظير "حزب فقط حزب علي رهبر فقط سيدعلي " و "حزب فقط حزب علي سبز فقط سبز نبي " و همچنين شعار "سبز ما را دزديدن، دارن باهاش پز مي‌دن "، "همت اگر زنده بود، منافقو كشته بود "، "هيهات من‌الذله "، "حسين حسين شعار ماست شهادت افتخار ماست "، "منافق نقابدار، دانشجويي يا اشرار "، "نخست‌وزير امام برگرد به خط امام " و فرياد "ماشاءالله حزب‌الله " به سمت چهارراه داخل دانشگاه تهران واقع در بين مسجد دانشگاه و درب 16 آذر حركت كردند.

در اين بين حاميان موسوي نيز به سمت درب قدس حركت كرده و آنجا با نشستن روي زمين شعارهايي عليه دولت و رئيس‌جمهور سر دادند.

حاميان موسوي همچنين با هياهو و سوت و كف شعارهايي عليه دانشجويان ولايي تجمع كننده سرمي‌دادند و دانشجويان ولايي نيز با حضور در مقابل آنها اين افراد را احاطه كرده و حاميان موسوي بين درب قدس دانشگاه تهران و اين دانشجويان حبس شدند.

پس از دقايقي سردادن شعارهاي دو گروه عليه يكديگر، حاميان موسوي از جاي خود بلند شده و با شعارهاي تحريك‌آميز به سمت دانشجويان حركت كردند و اين دانشجويان با تذكر مجدد اين نكته كه "حاميان موسوي به دنبال درگيري هستند و ما نبايد درگير شويم " راه را براي آنها باز كردند.

در اين بين جمعيتي حدود 4 هزار نفر از دانشجويان ولايي به سمت سردر دانشگاه تهران با سردادن شعارهاي هميشگي مرگ بر آمريكا،‌مرگ بر اسرائيل و مرگ بر منافق حركت كردند.

اما حاميان موسوي كه پس از بازشدن راه براي آنها از سوي دانشجويان ولايي توانستند به سمت مسجد دانشگاه تهران حركت كنند در راه شعارهاي بسيار تند و اهانت آميزي را عليه اين دانشجويان سر دادند كه براي حفظ حرمت قلم از ذكر آن خودداري مي‌شود.

در مقابل؛ دانشجويان ولايي نيز شعارهاي "دانشجو بيدار است، از آمريكا بيزار است "، "موسوي، اوباما پيوندتان مبارك " و "موسوي، رجوي پيوندتان مبارك " سر دادند.

در اين بين حاميان موسوي با استفاده از خلأ‌ حضور دانشجويان ولايي در مقابل درب دانشكده فني و از آنجا كه اين دانشجويان ولايي در سر در اصلي دانشگاه تهران حضور داشتند، توانستند مجددا در مقابل درب دانشكده فني تجمع كنند.

اين حاميان موسوي پس از حضور در مقابل دانشكده فني مجددا شعارهايي عليه نهادهايي همچون بسيج سردادند.

اين افراد همچنين پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي آن عبارت "بنا به اعلام انجمن، اعتراض‌ها تا 3 روز ادامه دارد " در دست داشتند. برخي اعضاي انجمن اسلامي نيز براي دقايقي در ميان جمعيت ديده مي‌شدند كه از آن جمله مي‌توان به محمدحسين صدرايي دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران اشاره كرد. اين انجمن چندي پيش به ديدار هاشمي رفسنجاني رفته بود.

اما دانشجويان ولايي پس از اطلاع از حضور حاميان موسوي در مقابل دانشكده فني مجددا به سمت اين مكان حركت كردند تا بار ديگر اين محل را از آن خود كنند كه در پي آن و پس از حضور گسترده دانشجويان ولايي در مقابل دانشكده فني، حاميان موسوي بطري‌هاي آب و همچنين سنگ به سمت آنها پرتاب كردند.

حاميان موسوي روبان سبز بزرگي را نيز بر روي دست‌هاي خود داشتند كه آن را از پنجره طبقه دوم دانشكده فني آويزان و به يكي از درخت‌هاي مقابل اين دانشكده بسته بودند كه اين روبان توسط يكي از دانشجويان پاره شد.

حدود 20 دقيقه شعارهاي دو طرف عليه يكديگر جريان داشت تا اينكه دانشجويان ولايي كه اين بار تعدادشان به حدود 10 هزار نفر مي‌رسيد مجددا به سمت حاميان موسوي كه تعدادشان حدود هزار نفر بود حركت كرده و در مدت زماني كمتر از يك دقيقه با فريادهاي الله اكبر توانستند بار ديگر اين مكان را از آن خود كنند. اما حاميان موسوي كه تعدادي از آنها در درون دانشكده حضور داشتند پس از حضور دانشجويان ولايي در مقابل دانشكده شيشه‌هاي اين دانشكده را شكستند تا خرده‌شيشه‌ها بر روي سر دانشجويان حاضر در اين محل بريزد كه همين امر موجب شد 5 نفر از دانشجويان حاضر در محل به طور سطحي مجروح شوند.

حاميان موسوي كه پس از حضور دانشجويان ولايي در مقابل دانشكده فني دوان دوان به سمت ضلع شمالي دانشگاه حركت مي‌كردند، پس از حضور در مقابل دانشكده داروسازي و با بالارفتن از پله‌هاي مقابل اين دانشكده، شعار بسيار زشت، توهين‌آميز و تحريك‌كننده‌اي را سر دادند كه موجب شد دانشجويان حاضر در مقابل دانشكده فني به سمت آنها يورش ببرند. هر چند حاميان موسوي با مشاهده حركت گسترده دانشجويان ولايي به سمت خود، پا به فرار گذاشتند اما ليدرهاي دانشجويان ولايي تجمع‌كننده نيز با تكرار اين نكته كه حاميان موسوي چنين شعارهاي زشتي را سر مي‌دهند تا درگيري رخ دهد، مجددا دانشجويان را به آرامش فرا خواندند. با اين حال چيزي شبيه به تعقيب و گريز از سوي اين دو گروه در جريان بود تا اينكه حاميان موسوي با فرار از ميان دانشكده پزشكي و دور زدن اين محل به سمت دانشكده علوم دانشگاه تهران حركت كرد.

پس از حضور در مقابل دانشكده علوم حاميان موسوي مجددا به سمت دانشجويان كلوخ و سنگ پرتاب مي‌كردند كه همچنان بدون واكنش متقابل از سوي دانشجويان ولايي روبرو شد.

دانشجويان ولايي سپس در ساعات عصر با سردادن سرود كجائيد اي شهيدان خدايي، به سمت مزار شهداي اين دانشگاه حركت كردند و پس از قرائت فاتحه، خواندن دعاي سلامتي امام زمان(عج) و مراسم سينه‌زني تجمع خود را به پايان رساندند.

حاميان موسوي نيز پيش از پايان تجمع دانشجويان ولايي از مقابل دانشكده علوم دانشگاه تهران متفرق شدند.

اما تعدادي از اعضاي انجمن اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه تهران سعي داشتند تجمعي را نيز در مقابل اين دانشكده برپا كنند كه موفق به اين كار نشدند.

اينگونه اقدامات اعضاي انجمن اسلامي دانشكده‌ها و انجمن اسلامي دانشگاه تهران كه چندي پيش با هاشمي رفسنجاني ديدار داشتند، در حالي است كه اين افراد همواره با وجود موجود بودن عكس‌هاي حضورشان در تجمعات غيرقانوني، بر مبرا بودن خود از هرگونه اقدام تأكيد مي‌كنند.تاريخ : | | نویسنده : nanokids |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
نحوه کاشت ابرو و مزایای آن
انجام پایان نامه مدیریت

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.